6013-2RS
Menu
6013-2RS
6013-2RS
Ložiska ZKL nakupujte od autorizovaných distributorů
Najít distributora
Technická podpora:

6013-2RS

Rozměry a hmotnost

Ød 65 mm
ØD 100 mm
B 18 mm
rₛ 1.1 mm
Hmotnost 0.44 kg

Údaje o souvisejících komponentách

dₐ max. 70 mm
db max. 73 mm
Dₐ max. 93 mm
rₐ max. 1 mm

Údaje pro výpočet

Základní dynamická únosnost Cᵣ 30.5 kN
Základní statická únosnost C₀ᵣ 25.1 kN
Mezní únavové zatížení Cᵤ 1.14 kN
Referenční otáčky - plastické mazivo nG 4200 min⁻¹
Referenční otáčky - olej nₒ - min⁻¹
** označují ložisko ve standardu NEW FORCE