6012-2Z
Menu
6012-2Z
6012-2Z
Ložiska ZKL nakupujte od autorizovaných distributorů
Najít distributora
Technická podpora:

6012-2Z

Rozměry a hmotnost

Ød 60 mm
ØD 95 mm
B 18 mm
rₛ 1.1 mm
Hmotnost 0.42 kg

Údaje o souvisejících komponentách

dₐ max. 65 mm
db max. 68 mm
Dₐ max. 88 mm
rₐ max. 1 mm

Údaje pro výpočet

Základní dynamická únosnost Cᵣ 29.3 kN
Základní statická únosnost C₀ᵣ 23.3 kN
Mezní únavové zatížení Cᵤ 1.06 kN
Referenční otáčky - plastické mazivo nG 6700 min⁻¹
Referenční otáčky - olej nₒ - min⁻¹
** označují ložisko ve standardu NEW FORCE