6012
Menu
6012
6012
Ložiska ZKL nakupujte od autorizovaných distributorů
Najít distributora
Technická podpora:

6012

Rozměry a hmotnost

Ød 60 mm
ØD 95 mm
B 18 mm
rₛ 1.1 mm
Hmotnost 0.41 kg

Údaje o souvisejících komponentách

dₐ min. 65 mm
Dₐ max. 88 mm
rₐ max. 1 mm

Údaje pro výpočet

Základní dynamická únosnost Cᵣ 29.343 kN
Základní statická únosnost C₀ᵣ 23.256 kN
Mezní únavové zatížení Cᵤ 1.057 kN
Referenční otáčky - plastické mazivo nG 6700 min⁻¹
Referenční otáčky - olej nₒ 7900 min⁻¹
** označují ložisko ve standardu NEW FORCE