6010-2Z
Menu
6010-2Z
6010-2Z
Ložiska ZKL nakupujte od autorizovaných distributorů
Najít distributora
Technická podpora:

6010-2Z

Rozměry a hmotnost

Ød 50 mm
ØD 80 mm
B 16 mm
rₛ 1 mm
Hmotnost 0.26 kg

Údaje o souvisejících komponentách

dₐ max. 54 mm
db max. 56.5 mm
Dₐ max. 75 mm
rₐ max. 1 mm

Údaje pro výpočet

Základní dynamická únosnost Cᵣ 21.7 kN
Základní statická únosnost C₀ᵣ 16.7 kN
Mezní únavové zatížení Cᵤ 0.76 kN
Referenční otáčky - plastické mazivo nG 7900 min⁻¹
Referenční otáčky - olej nₒ - min⁻¹
** označují ložisko ve standardu NEW FORCE