6008
Menu
6008
6008
Ložiska ZKL nakupujte od autorizovaných distributorů
Najít distributora
Technická podpora:

6008

Rozměry a hmotnost

Ød 40 mm
ØD 68 mm
B 15 mm
rₛ 1 mm
Hmotnost 0.19 kg

Údaje o souvisejících komponentách

dₐ min. 44 mm
Dₐ max. 63 mm
rₐ max. 1 mm

Údaje pro výpočet

Základní dynamická únosnost Cᵣ 16.8 kN
Základní statická únosnost C₀ᵣ 11.493 kN
Mezní únavové zatížení Cᵤ 0.522 kN
Referenční otáčky - plastické mazivo nG 9400 min⁻¹
Referenční otáčky - olej nₒ 11000 min⁻¹
** označují ložisko ve standardu NEW FORCE