6007
Menu
6007
6007
Ložiska ZKL nakupujte od autorizovaných distributorů
Najít distributora
Technická podpora:

6007

Rozměry a hmotnost

Ød 35 mm
ØD 62 mm
B 14 mm
rₛ 1 mm
Hmotnost 0.15 kg

Údaje o souvisejících komponentách

dₐ min. 39.5 mm
Dₐ max. 57 mm
rₐ max. 1 mm

Údaje pro výpočet

Základní dynamická únosnost Cᵣ 15.96 kN
Základní statická únosnost C₀ᵣ 10.328 kN
Mezní únavové zatížení Cᵤ 0.469 kN
Referenční otáčky - plastické mazivo nG 10600 min⁻¹
Referenční otáčky - olej nₒ 12600 min⁻¹
** označují ložisko ve standardu NEW FORCE