6006-2Z
Menu
6006-2Z
6006-2Z
Ložiska ZKL nakupujte od autorizovaných distributorů
Najít distributora
Technická podpora:

6006-2Z

Rozměry a hmotnost

Ød 30 mm
ØD 55 mm
B 13 mm
rₛ 1 mm
Hmotnost 0.12 kg

Údaje o souvisejících komponentách

dₐ max. 34 mm
db max. 35 mm
Dₐ max. 50 mm
rₐ max. 1 mm

Údaje pro výpočet

Základní dynamická únosnost Cᵣ 13.2 kN
Základní statická únosnost C₀ᵣ 8.25 kN
Mezní únavové zatížení Cᵤ 0.38 kN
Referenční otáčky - plastické mazivo nG 12000 min⁻¹
Referenční otáčky - olej nₒ - min⁻¹
** označují ložisko ve standardu NEW FORCE