6004-2RS
Menu
6004-2RS
6004-2RS
Ložiska ZKL nakupujte od autorizovaných distributorů
Najít distributora
Technická podpora:

6004-2RS

Rozměry a hmotnost

Ød 20 mm
ØD 42 mm
B 12 mm
rₛ 0.6 mm
Hmotnost 0.07 kg

Údaje o souvisejících komponentách

dₐ max. 24 mm
db max. 24.5 mm
Dₐ max. 38 mm
rₐ max. 0.3 mm

Údaje pro výpočet

Základní dynamická únosnost Cᵣ 9.37 kN
Základní statická únosnost C₀ᵣ 4.97 kN
Mezní únavové zatížení Cᵤ 0.23 kN
Referenční otáčky - plastické mazivo nG 11000 min⁻¹
Referenční otáčky - olej nₒ - min⁻¹
** označují ložisko ve standardu NEW FORCE