6003
Menu
6003
6003
Ložiska ZKL nakupujte od autorizovaných distributorů
Najít distributora
Technická podpora:

6003

Rozměry a hmotnost

Ød 17 mm
ØD 35 mm
B 10 mm
rₛ 0.3 mm
Hmotnost 0.04 kg

Údaje o souvisejících komponentách

dₐ min. 19 mm
Dₐ max. 33 mm
rₐ max. 0.3 mm

Údaje pro výpočet

Základní dynamická únosnost Cᵣ 6 kN
Základní statická únosnost C₀ᵣ 3.267 kN
Mezní únavové zatížení Cᵤ 0.149 kN
Referenční otáčky - plastické mazivo nG 20000 min⁻¹
Referenční otáčky - olej nₒ 24000 min⁻¹
** označují ložisko ve standardu NEW FORCE