6000
Menu
6000
6000
Ložiska ZKL nakupujte od autorizovaných distributorů
Najít distributora
Technická podpora:

6000

Rozměry a hmotnost

Ød 10 mm
ØD 26 mm
B 8 mm
rₛ 0.3 mm
Hmotnost 0.019 kg

Údaje o souvisejících komponentách

dₐ min. 12 mm
Dₐ max. 24 mm
rₐ max. 0.3 mm

Údaje pro výpočet

Základní dynamická únosnost Cᵣ 4.56 kN
Základní statická únosnost C₀ᵣ 1.955 kN
Mezní únavové zatížení Cᵤ 0.089 kN
Referenční otáčky - plastické mazivo nG 28000 min⁻¹
Referenční otáčky - olej nₒ 33000 min⁻¹
** označují ložisko ve standardu NEW FORCE