32019AX
Menu
32019AX
32019AX
Ložiska ZKL nakupujte od autorizovaných distributorů
Najít distributora
Technická podpora:

32019AX

Rozměry a hmotnost

Ød 95 mm
ØD 145 mm
B 32 mm
C 24 mm
T 32 mm
r₁ₛ 2 mm
r₂ₛ 1.5 mm
r₃ₛ 0.6 mm
a 31.4 mm
Hmotnost 1.79 kg

Údaje o souvisejících komponentách

dₐ max. 106 mm
db min. 106 mm
Dₐ min. 130 mm
Dₐ max. 136 mm
Db min. 140 mm
aₐ min. 6 mm
ab min. 8 mm
rₐ max. 2 mm
rb max. 1.5 mm

Údaje pro výpočet

Základní dynamická únosnost Cᵣ 175 kN
Základní statická únosnost C₀ᵣ 281 kN
Mezní únavové zatížení Cᵤ 32.5 kN
Referenční otáčky - plastické mazivo nG 2200 min⁻¹
Referenční otáčky - olej nₒ 3200 min⁻¹
Výpočtový koeficient e 0.44
Výpočtový koeficient Y₀ 0.7
Výpočtový koeficient Y 1.4
** označují ložisko ve standardu NEW FORCE