32014AX
Menu
32014AX
32014AX
Ložiska ZKL nakupujte od autorizovaných distributorů
Najít distributora
Technická podpora:

32014AX

Rozměry a hmotnost

Ød 70 mm
ØD 110 mm
B 25 mm
C 19 mm
T 25 mm
r₁ₛ 1.5 mm
r₂ₛ 1.5 mm
r₃ₛ 0.6 mm
a 24 mm
Hmotnost 0.89 kg

Údaje o souvisejících komponentách

dₐ max. 77 mm
db min. 77 mm
Dₐ min. 98 mm
Dₐ max. 103 mm
Db min. 105 mm
aₐ min. 5 mm
ab min. 6 mm
rₐ max. 1.5 mm

Údaje pro výpočet

Základní dynamická únosnost Cᵣ 98.1 kN
Základní statická únosnost C₀ᵣ 147 kN
Mezní únavové zatížení Cᵤ 18 kN
Referenční otáčky - plastické mazivo nG 3300 min⁻¹
Referenční otáčky - olej nₒ 4500 min⁻¹
Výpočtový koeficient e 0.44
Výpočtový koeficient Y₀ 0.8
Výpočtový koeficient Y 1.4
** označují ložisko ve standardu NEW FORCE