30312A
Menu
30312A
30312A
Ložiska ZKL nakupujte od autorizovaných distributorů
Najít distributora
Technická podpora:

30312A

Rozměry a hmotnost

Ød 60 mm
ØD 130 mm
B 31 mm
C 26 mm
T 33.5 mm
r₁ₛ 3 mm
r₂ₛ 2.5 mm
r₃ₛ 1 mm
a 26 mm
Hmotnost 2.09 kg

Údaje o souvisejících komponentách

dₐ max. 73 mm
db min. 72 mm
Dₐ min. 112 mm
Dₐ max. 118 mm
Db min. 120 mm
aₐ min. 4 mm
ab min. 7.5 mm
rₐ max. 2 mm

Údaje pro výpočet

Základní dynamická únosnost Cᵣ 162 kN
Základní statická únosnost C₀ᵣ 188 kN
Mezní únavové zatížení Cᵤ 23 kN
Referenční otáčky - plastické mazivo nG 3000 min⁻¹
Referenční otáčky - olej nₒ 4000 min⁻¹
Výpočtový koeficient e 0.35
Výpočtový koeficient Y₀ 1
Výpočtový koeficient Y 1.7
** označují ložisko ve standardu NEW FORCE