30213A
Menu
30213A
30213A
Ložiska ZKL nakupujte od autorizovaných distributorů
Najít distributora
Technická podpora:

30213A

Rozměry a hmotnost

Ød 65 mm
ØD 120 mm
B 23 mm
C 20 mm
T 24.75 mm
r₁ₛ 2 mm
r₂ₛ 1.5 mm
r₃ₛ 0.6 mm
a 23.8 mm
Hmotnost 1.13 kg

Údaje o souvisejících komponentách

dₐ max. 78 mm
db min. 75.5 mm
Dₐ min. 106 mm
Dₐ max. 111.5 mm
Db min. 113 mm
aₐ min. 4 mm
ab min. 4.5 mm
rₐ max. 2 mm
rb max. 1.5 mm

Údaje pro výpočet

Základní dynamická únosnost Cᵣ 121 kN
Základní statická únosnost C₀ᵣ 153 kN
Mezní únavové zatížení Cᵤ 18.6 kN
Referenční otáčky - plastické mazivo nG 3000 min⁻¹
Referenční otáčky - olej no 4000 min_1
Výpočtový koeficient e 0.4
Výpočtový koeficient Y₀ 0.8
Výpočtový koeficient Y 1.5
** označují ložisko ve standardu NEW FORCE