29432EJ
Menu
29432EJ
29432EJ
Ložiska ZKL nakupujte od autorizovaných distributorů
Najít distributora
Technická podpora:

29432EJ

Rozměry a hmotnost

Ød 160 mm
ØD 320 mm
B 60.5 mm
H 95 mm
B₁ 35 mm
B₂ - mm
B₃ 82 mm
C 45.5 mm
A 99 mm
rₛ 5 mm
Ød₁ 282.8 mm
ØD₁ 221.7 mm
Hmotnost 33.3 kg

Údaje o souvisejících komponentách

dₐ min. 235 mm
db1 max. 175 mm
db2 max. 179 mm
Dₐ max. 270 mm
rₐ max. 4 mm

Údaje pro výpočet

Základní dynamická únosnost Cₐ 1854 kN
Základní statická únosnost C₀ₐ 5930 kN
Mezní únavové zatížení Cᵤ 560 kN
Referenční otáčky - olej nₒ 1000 min⁻¹
Koeficient minimálního axiálního zatížení M 4.4
** označují ložisko ve standardu NEW FORCE