29420M
Menu
29420M
29420M
Ložiska ZKL nakupujte od autorizovaných distributorů
Najít distributora
Technická podpora:

29420M

Rozměry a hmotnost

Ød 100 mm
ØD 210 mm
B 44.3 mm
H 67 mm
B₁ 24 mm
B₂ 64 mm
B₃ - mm
C 32 mm
A 62 mm
rₛ 3 mm
Ød₁ 193 mm
ØD₁ 144.5 mm
Hmotnost 11 kg

Údaje o souvisejících komponentách

dₐ min. 150 mm
db1 max. - mm
db2 max. - mm
Dₐ max. 175 mm
rₐ max. 2.5 mm

Údaje pro výpočet

Základní dynamická únosnost Cₐ 707 kN
Základní statická únosnost C₀ₐ 2130 kN
Mezní únavové zatížení Cᵤ 228 kN
Referenční otáčky - olej nₒ 1500 min⁻¹
Koeficient minimálního axiálního zatížení M 0.6
** označují ložisko ve standardu NEW FORCE