29414M
Menu
29414M
29414M
Ložiska ZKL nakupujte od autorizovaných distributorů
Najít distributora
Technická podpora:

29414M

Rozměry a hmotnost

Ød 70 mm
ØD 150 mm
B 32 mm
H 48 mm
B₁ 17 mm
B₂ 45.5 mm
B₃ - mm
C 23 mm
A 44 mm
rₛ 2 mm
Ød₁ 137 mm
ØD₁ 102 mm
Hmotnost 4 kg

Údaje o souvisejících komponentách

dₐ min. 105 mm
db1 max. - mm
db2 max. - mm
Dₐ max. 126 mm
rₐ max. 2 mm

Údaje pro výpočet

Základní dynamická únosnost Cₐ 371 kN
Základní statická únosnost C₀ₐ 1070 kN
Mezní únavové zatížení Cᵤ 130 kN
Referenční otáčky - olej nₒ 2000 min⁻¹
Koeficient minimálního axiálního zatížení M 0.14
** označují ložisko ve standardu NEW FORCE