29413EJ**
Menu
29413EJ**
29413EJ**
Ložiska ZKL nakupujte od autorizovaných distributorů
Najít distributora
Technická podpora:

29413EJ**

Rozměry a hmotnost

Ød 65 mm
ØD 140 mm
B 29.5 mm
H 45 mm
B₁ 16 mm
B₂ - mm
B₃ 39 mm
C 21 mm
A 42 mm
rₛ 2 mm
Ød₁ 122.8 mm
ØD₁ 93 mm
Hmotnost 3.26 kg

Údaje o souvisejících komponentách

dₐ min. 100 mm
db1 max. 72 mm
db2 max. 72 mm
Dₐ max. 118 mm
rₐ max. 2 mm

Údaje pro výpočet

Základní dynamická únosnost Cₐ 417.15 kN
Základní statická únosnost C₀ₐ 1155 kN
Mezní únavové zatížení Cᵤ 140 kN
Referenční otáčky - olej nₒ 2400 min⁻¹
Koeficient minimálního axiálního zatížení M 0.17
** označují ložisko ve standardu NEW FORCE