23226EKW33MH**
Menu
23226EKW33MH**
23226EKW33MH**
Ložiska ZKL nakupujte od autorizovaných distributorů
Najít distributora
Technická podpora:

23226EKW33MH**

Rozměry a hmotnost

Ød 130 mm
ØD 230 mm
B 80 mm
rₛ 3 mm
a 4.5 mm
b 8.3 mm
Hmotnost 13.8 kg

Údaje o souvisejících komponentách

dₐ min. - mm
Dₐ max. 216 mm
rₐ max. 2.5 mm
Příslušné upínací pouzdro H2326
Příslušné stahovací pouzdro AH3226X
Příslušná stahovací matice KM29

Údaje pro výpočet

Základní dynamická únosnost Cᵣ 828 kN
Základní statická únosnost C₀ᵣ 1180 kN
Mezní únavové zatížení Cᵤ 119.9 kN
Referenční otáčky - plastické mazivo nG 1300 min⁻¹
Výpočtový koeficient e 0.33
Výpočtový koeficient Y1 2.1
Výpočtový koeficient Y2 3.1
Výpočtový koeficient Y₀ 2
Referenční otáčky - olej no 1700 min_1
** označují ložisko ve standardu NEW FORCE