23172EW33MH**
Menu
23172EW33MH**
23172EW33MH**
Ložiska ZKL nakupujte od autorizovaných distributorů
Najít distributora
Technická podpora:

23172EW33MH**

Rozměry a hmotnost

Ød 360 mm
ØD 600 mm
B 192 mm
rₛ 5 mm
a 12 mm
b 22.3 mm
Hmotnost 217 kg

Údaje o souvisejících komponentách

dₐ min. 382 mm
Dₐ max. 578 mm
rₐ max. 4 mm
Příslušné upínací pouzdro -
Příslušné stahovací pouzdro -
Příslušná stahovací matice -

Údaje pro výpočet

Základní dynamická únosnost Cᵣ 4250 kN
Základní statická únosnost C₀ᵣ 7500 kN
Mezní únavové zatížení Cᵤ 571 kN
Referenční otáčky - plastické mazivo nG 560 min⁻¹
Referenční otáčky - olej nₒ 700 min⁻¹
Výpočtový koeficient e 0.3
Výpočtový koeficient Y1 2.3
Výpočtový koeficient Y2 3.4
Výpočtový koeficient Y₀ 2.2
** označují ložisko ve standardu NEW FORCE