22232EW33MH**
Menu
22232EW33MH**
22232EW33MH**
Ložiska ZKL nakupujte od autorizovaných distributorů
Najít distributora
Technická podpora:

22232EW33MH**

Rozměry a hmotnost

Ød 160 mm
ØD 290 mm
B 80 mm
rₛ 3 mm
a 7.5 mm
b 13.9 mm
Hmotnost 22.9 kg

Údaje o souvisejících komponentách

dₐ min. 174 mm
Dₐ max. 276 mm
rₐ max. 2.5 mm
Příslušné upínací pouzdro -
Příslušné stahovací pouzdro -
Příslušná stahovací matice -

Údaje pro výpočet

Základní dynamická únosnost Cᵣ 1080 kN
Základní statická únosnost C₀ᵣ 1440 kN
Mezní únavové zatížení Cᵤ 136.5 kN
Referenční otáčky - plastické mazivo nG 1500 min⁻¹
Výpočtový koeficient e 0.26
Výpočtový koeficient Y1 2.6
Výpočtový koeficient Y2 3.9
Výpočtový koeficient Y₀ 2.6
Referenční otáčky - olej no 1900 min_1
** označují ložisko ve standardu NEW FORCE