Výzkum a vývoj konstrukce, metodiky měření a technologie výroby valivých elementů s logaritmickým pr | ZKL Group
Menu

Výzkum a vývoj konstrukce, metodiky měření a technologie výroby valivých elementů s logaritmickým profilem oběžné dráhy


Registrační číslo: CZ.01.01.01/01/22_002/0000082
Program: Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
Výzva: VÝZVA I.
Období realizace: 2023-2026
 

Cíl projektu:

Cílem projektu je vyvinout prototypy valivých elementů s logaritmickým profilem – váleček a kuželík a nový technologický postup výroby valivých elementů s logaritmickým profilem. Hlavním přínosem valivých elementů s logaritmickým profilem oběžné dráhy je zejména zvýšení užitných vlastností speciálních válečkových a kuželíkových ložisek, které jsou vystavovány vysokým nerovnoměrným zatížením charakteristickým pro železniční aplikace, energetický a těžký průmysl.

Ložiska s valivými elementy s logaritmickým profilem oběžné dráhy budou dosahovat lepších technických parametrů a užitných vlastností, zejména:
-Vyšší únosnost ložisek a přesnost chodu
-Nižší provozní teploty a s ním spojená delší životnost maziva
-Nižší hlučnost a vibrace

Pro koncového zákazníka budou mít ložiska s logaritmickým profilem valivých elementů přínos zejména v prodloužení životnosti ložisek v uložení a prodloužení servisních intervalů, dále přispějí ke snížení provozních nákladů a spotřeby energie. Inovace speciálních válečkových a kuželíkových ložisek pro železniční aplikace, energetický a těžký průmysl umožní zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na světovém trhu speciálních ložisek.