Výzkum a vývoj konstrukce a technologie výroby tvářecích nástrojů pro lisování přesných valivých ele | ZKL Group
Menu
 

Výzkum a vývoj konstrukce a technologie výroby tvářecích nástrojů pro lisování přesných valivých elementů s řízeným tvarem výronku

Registrační číslo: CZ.01.01.01/01/22_002/0000390
Program: Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
Výzva: APLIKACE VÝZVA I.
Období realizace: 2023-2026
 

Cíl projektu:

 
Hlavním cílem VaV projektu je vyvinout nové tvářecí nářadí pro lisování valivých elementů v uzavřených kovacích zápustkách, které přinese zvýšení užitných vlastností koncového produktu soudečkového ložiska určeného zejména do vysoce namáhaných uložení a snížení materiálových a energetických nákladů výroby. Lisování v uzavřených zápustkách zajistí opakovatelnost výroby v požadovaných rozměrových a geometrických parametrech. Inovovaný výrobní proces vytvoří podmínky pro zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti soudečkových ložisek značky ZKL do průměru 400 mm na světovém trhu valivých ložisek.

Plánovaného cíle bude dosaženo zvládnutím inovovaného technologického postupu výroby symetrických a nesymetrických valivých elementů (1x ověřená technologie výroby) a inovací konstrukčního řešení tvářecího nářadí (2x prototyp). Projekt bude řešit dva odlišné valivé elementy, jejichž geometrický tvar určuje konstrukční odlišnost tvářecího nářadí zejména polohou dělící roviny kovacích zápustek. Cílem bude vyvinout nové tvářecí nářadí pro vysoce přesné valivé elementy symetrický soudeček (valivý element v radiálním soudečkovém ložisku) a nesymetrický soudeček (valivý element v axiálním soudečkovém ložisku). Jedním z předpokladů úspěšného dosažení plánovaných cílů projektu bude dosáhnout lepších užitných vlastností vyšší kvality a spolehlivosti tvářecího nářadí. V rámci výzkumu a vývoje bude řešena optimalizace nástrojového materiálu, jeho tepelné zpracování a nanopovlakování.

Plánované cíle a výsledky předkládaného projektu generují ekonomické přínosy, které významnou měrou přispějí zejména hlavnímu žadateli k posílení konkurenceschopnosti na světovém trhu ložisek, zejména v segmentu radiálních a axiálních soudečkových ložisek.