Výzkum a vývoj konstrukce a technologie výroby dělených soudečkových ložisek v radiálním směru | ZKL Group
Menu

Výzkum a vývoj konstrukce a technologie výroby dělených soudečkových ložisek v radiálním směru

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026713 
Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Výzva: APLIKACE - VÝZVA IX
Období realizace: 2021 - 2023

Cíl projektu:

Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj konstrukce, technologie broušení a montáže dělených soudečkových ložisek v radiálním směru určených pro domíchávače betonu s cílem vyvinout optimální konstrukční řešení a technologický proces výroby děleného vnějšího kroužku v radiálním směru. VaV aktivity přispějí zejména ke zvýšení kvalitativních parametrů radiálně dělených soudečkových ložisek, zvýšení efektivity produkce, zvýšení obratu ZKL Brno, a. s. a posílení konkurenceschopnosti koncernu ZKL.