Výstavba FV elektrárny bez akumulace na střechách hal | ZKL Group
Menu

Výstavba FV elektrárny bez akumulace na střechách hal, ZKL BRNO

Registrační číslo: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002335 
Program: Národní plán obnovy
Výzva: Fotovoltaické systémy s/bez akumulace I. výzva – aktivita a)
Období realizace: 2022 - 2023

Cíl projektu:

Předmětem projektu je výstavba FV elektrárny bez akumulace s instalovaným výkonem FVE 812,44 kWp na střechách hal výrobního podniku ZKL Brno, a. s. Výrobní areál se nachází na adrese Trnkova 2969/123, 628 00 Brno-Líšeň, FVE bude realizována na pozemcích p. č. 4248 - budova č. 32, na pozemku p. č. 4251 - budova č. 17, na pozemku p. č. 9262 - Centrální sklad ložisek, vše v katastrálním území: Líšeň [612405]. Realizace FVE přispěje ke snížení energetické náročnosti výroby a snížení množství produkce skleníkových plynů, zejména CO2.