Modernizace a optimalizace teplovodních rozvodů v areálu ZKL Klášterec nad Ohří | ZKL Group
Menu

Modernizace a optimalizace teplovodních rozvodů v areálu ZKL Klášterec nad Ohří ZKL Klášterec nad Ohří

 
Registrační číslo:  CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_006/0007726
Název výzvy: Modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění I. výzva
Období realizace: 2023 - 2025
 

Cíl projektu:

Předmětem projektu je modernizace topné soustavy v areálu ZKL Klášterec nad Ohří. Bude vystavena nová výměníková stanice, teplovodní venkovní potrubí bude nově uloženo v zemi, budou zrekonstruovány objektové předávací stanice a nainstalován SW pro měření a regulaci jednotlivých částí soustavy. Vybudování účinné soustavy zásobování tepelnou energií povede k jednoznačné úspoře primární energie.