Automatizace montážních a kontrolních procesů pro inovovaná válečková železniční ložiska | ZKL Group
Menu

Automatizace montážních a kontrolních procesů pro inovovaná válečková železniční ložiska

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_318/0025898 
Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Výzva: Inovace - Inovační projekt - Výzva VIII
Období realizace: 04/2021  - 06/2023

Cíl projektu:

Projekt umožní automatickou montáž a kontrolu válečkových radiálních ložisek určených pro drážní průmysl celosvětového trhu. Hlavním cílem projektu je pořídit vhodnou inovovanou automatickou montážní linku na kontrolu a montáž válečkových ložisek typu WJ/WJP 130x240TNG, které budou zároveň produktovou inovací. Záměrem projektu je vytvořit technologické a ekonomické podmínky pro dokončování válečkových ložisek vyšších užitných vlastností, určených do drážních vozidel.