22_ZKL Brno, Snížení energetické náročnosti při výrobě ložisek – EKO 6, ZKL Brno, a. s. | ZKL Group
Menu

22_ZKL Brno, Snížení energetické náročnosti při výrobě ložisek – EKO 6, ZKL Brno, a. s.

Registrační číslo: CZ.01.04.01/01/22_006/0000112 
Program: Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
Výzva: ÚSPORY ENERGIE – VÝZVA I.
Období realizace: 2022  - 2025

Cíl projektu:

Projekt řeší výměnu 6 výrobních strojů za energeticky úspornější. Bude pořízena nová bruska čel, nová otvorová bruska, nová hrotová bruska, nový superfinišovací stroj, kontrolní stroj s Vířivými proudy a kontrolní stroj UTZ pro energeticky úspornější výrobu ložiskových kroužků.

Předmětem předkládaného projektu je řešení snížení energetické náročnosti části výrobních technologií společnosti, které jsou technicky zastaralé a energeticky nehospodárné.

Cílem projektu je snížit energetickou náročnost z provozu části výrobní technologie na výrobu ložiskových kroužků a snížit množství produkce skleníkových plynů, zejména CO2.