Výzkum a vývoj tepelného zpracování v energeticky úsporných pecích pro tvarovou stálost ložiskových | ZKL Group
Menu

Výzkum a vývoj tepelného zpracování v energeticky úsporných pecích pro tvarovou stálost ložiskových komponent

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024947
Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Výzva: APLIKACE - VÝZVA VIII
Období realizace: 2021 - 2023

Cíl projektu:

Projekt je zacílen na výzkum a vývoj tepelného zpracování ložiskových komponentů v energeticky účinných pecích pro dosažení vysoké tvarové stálosti těchto ložiskových komponentů. Výzkum a vývoj procesu tepelného zpracování je zaměřen na maximální snížení deformací po kalení a nastavení způsobilosti procesu Cmk=1,6, což bude generovat úsporu nákladů na energie o 20% a na materiál o 8% snížením přídavků na opracování. Cíle a výsledky projektu generují ekonomické přínosy a posílení mezinárodní konkurenceschopnosti.