Založení vývojového centra analýzy pokročilých povrchů koncernu ZKL | ZKL Group
Menu

Založení vývojového centra analýzy pokročilých povrchů koncernu ZKL

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0024271 
Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Výzva: POTENCIÁL - VÝZVA VII
Období realizace: 2021 - 2023

Cíl projektu:

Záměrem projektu Založení vývojového centra analýzy pokročilých povrchů koncernu ZKL je rozšíření metrologického zázemí výzkumně-vývojového technologického centra ZKL v oblasti analýzy stavu povrchových vrstev ložiskových komponent a metrologie geometricky složitých komponent, zejména klecí, ložisek s vyšší přidanou hodnotou určené do železničních aplikací a větrných elektráren.