Snížení energetické náročnosti budovy 32 – EKO 5, ZKL Brno, a. s. | ZKL Group
Menu

Snížení energetické náročnosti budovy 32 – EKO 5, ZKL Brno, a. s.

Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0023939
Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Výzva: ÚSPORY ENERGIE - VÝZVA VI
Období realizace: 2021 - 2023

Cíl projektu:

Předmětem projektu je snížení energetické náročnosti budovy 32 v ZKL Brno, a. s. Projekt řeší zateplení stěn a stropu budovy 32 a výměnu výplní otvorů. Opatření povedou ke snížení spotřeby elektrické energie, snížení produkce skleníkových plynů a k sekundárnímu snížení výrobních nákladů a lepší konkurenceschopnosti.