Snížení energetické náročnosti při výrobě valivých elementů ložisek - EKO 4, ZKL Brno, a. s. | ZKL Group
Menu

Snížení energetické náročnosti při výrobě valivých elementů ložisek - EKO 4, ZKL Brno, a. s.

Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0023935
Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Výzva: ÚSPORY ENERGIE - VÝZVA VI
Období realizace: 2021 - 2023

Cíl projektu:

Předmětem projektu je řešení snížení energetické náročnosti části výrobních technologií společnosti ZKL Brno, a. s. Projekt se zabývá výměnou části výrobního zařízení pro obrábění ložiskových elementů (6 ks bezhrotých brusek, 3 ks dvoukotoučových brusek a 3ks brusek kulových čel) za novou výrobní linku za účelem snížení energetické náročnosti výroby a snížení produkce skleníkových plynů.