Rozvoj průmyslového vývoje a inovací axiálních ložisek v ZKL Klášterec nad Ohří | ZKL Group
Menu

Rozvoj průmyslového vývoje a inovací axiálních ložisek v ZKL Klášterec nad Ohří

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0023904
Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Výzva: POTENCIÁL - VII. VÝZVA
Období realizace: 11/2020 – 30.6.2023

Cíl projektu:

Projekt umožní rozšíření vývojového a výzkumného Centra průmyslového vývoje a inovací axiálních ložisek do 500 mm.  Úkolem výzkumného centra je potřeba ložiska umět nejen vyrobit, ale vyrobené komponenty ložiskových dílů také správně a za pomocí nejmodernějších měřicích přístrojů co nejpřesněji změřit a následně vyhodnotit. Oba tyto úkoly pomůže splnit nově pořízená technologie - 2 brousící stroje a 3 přesná měřicí zařízení.

ZPŘÍSTUPNĚNÍ VaV INFRASTRUKTURY

 
Pořizovaná infrastruktura je přístupná dalším uživatelům, kteří projeví zájem o její využití, za běžných tržních podmínek a za přiměřenou cenu smluvního výzkumu. Tímto jsou zajištěny transparentní podmínky pro všechny další subjekty bez jakéhokoliv náznaku diskriminace.