Snížení spotřeby energií výrobní technologie obrábění ložiskových elementů - EKO 3, ZKL Brno, a. s. | ZKL Group
Menu

Snížení spotřeby energií výrobní technologie obrábění ložiskových elementů - EKO 3, ZKL Brno, a. s.

Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/9_251/0022350
Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Výzva: ÚSPORY ENERGIE - VÝZVA V
Období realizace: 2020 - 2023

Cíl projektu:

Předmětem projektu je řešení snížení energetické náročnosti výroby technologií pro obrábění valivých elementů a minimalizace nákladů spojených s výrobou v ZKL Brno, a. s. Hlavní aktivitou, která bude v rámci projektu realizována, je výměna výrobní technologie s efektivnější energetickou náročností. Díky realizaci projektu se sníží energetická náročnost společnosti a dojde k minimalizaci nákladů spojených s provozem, čímž se zvýší konkurenceschopnost společnosti ZKL na trhu.