Snížení spotřeby energií výrobní technologie obrábění, ZKL Brno, a. s. | ZKL Group
Menu

Snížení spotřeby energií výrobní technologie obrábění, ZKL Brno, a. s.

Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0021249
Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Výzva: ÚSPORY ENERGIE - VÝZVA V
Období realizace: 2020 - 2023

Cíl projektu:

Předmětem projektu je řešení snížení energetické náročnosti výroby a minimalizace nákladů spojených s výrobou ve společnosti ZKL Brno, a. s. Realizací projektu dojde k výměně částí výrobní technologie za energeticky účinné výrobní stroje s moderním způsobem řízení dle požadavků na výrobní cyklus. Hlavním cílem projektu je snížení energetické náročnosti vybraných výrobních strojů. Veškerá realizovaná opatření povedou ke konečné úspoře energií s pozitivním dopadem na životní prostředí a přispívají k výraznému posílení konkurenceschopnosti společnosti ZKL.