Snížení energetické náročnosti průmyslového objektu - haly 35 v areálu ZKL Klášterec nad Ohří | ZKL Group
Menu

Snížení energetické náročnosti průmyslového objektu - haly 35 v areálu ZKL Klášterec nad Ohří

Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0018984
Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Výzva: Úspory energie V. výzva
Období realizace: 10/2019 – 31.3.2023

Cíl projektu:

Projekt je zaměřen na snížení energetické náročnosti provozu, snížení emisí škodlivin a zlepšení tepelně
technických vlastností výrobně-administrativní budovy společnosti ZKL Klášterec nad Ohří. Součástí
projektu jsou následující opatření:
- výměna otvorových výplní,
- zateplení obvodového pláště budovy,
- zateplení střechy s výměnou a renovací střešních světlíků.