Modernizace a rekonstrukce haly č. 5 v areálu ZKL Brno pro snížení energetické náročnosti | ZKL Group
Menu

Modernizace a rekonstrukce haly č. 5 v areálu ZKL Brno pro snížení energetické náročnosti

Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017525
Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Výzva: ÚSPORY ENERGIE - VÝZVA IV
Období realizace: 2019 - 2022

Cíl projektu:

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti společnosti současně s minimalizací nákladů spojených s výrobou. Realizací projektu dojde k zateplení výrobní haly č. 5, výměně osvětlení a k výměně části výrobní technologie za energeticky účinné výrobní stroje s moderním způsobem řízení chodů stroje v souladu s požadavky na výrobní cyklus. Výrobní kapacita strojů nebude navýšena, ale dojde k významné úspoře elektrické energie. U výrobní haly dojde také k úspoře zemního plynu a s tím související úsporou emisí, zejména CO2 .