Centrum průmyslového vývoje a inovací axiálních ložisek | ZKL Group
Menu

Centrum průmyslového vývoje a inovací axiálních ložisek

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0015975
Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Výzva: POTENCIÁL - V. VÝZVA
Období realizace: 3.9.2019 – 31.12.2020

Cíl projektu:

Projekt řešil založení Vývojového centra, které umožní vývoj a experimentální ověření inovovaných axiálních ložisek průměru od 300 do 500 mm. Nezbytnou součástí zřízení vývojového centra je pořízení optimálního technologického zařízení (3 CNC stroje) pro broušení axiálních ložisek do průměru 500 mm. Vedle umožnění dalšího rozvoje výzkumných a inovačních aktivit je projekt šetrný k životnímu prostředí s cílem úspor energií.