Zařízení pro výrobu energeticky účinných axiálních soudečkových ložisek | ZKL Group
Menu

Zařízení pro výrobu energeticky účinných axiálních soudečkových ložisek

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_109/0012089
Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Výzva: INOVACE - VÝZVA IV
Období realizace: 2018 - 2020

Cíl projektu:

Cílem projektu je procesní a výrobková inovace realizující teoretické závěry průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje zaměřeného na problematiku segmentu axiálních soudečkových ložisek do maximálního průměru tělesového kroužku 800 mm.

Procesní inovace představuje technologický proces dokončovacích operací tělesového kroužku, hřídelového kroužku a valivých elementů pro energeticky účinná axiální soudečková ložiska do průměru tělesového kroužku 800 mm. Realizací procesní inovace bude možno realizovat výrobu energeticky účinných axiálních ložisek v kvalitě, která odpovídá výsledkům projektu výzkumu a vývoje, které byly společností ZKL Brno dosaženy.

Výsledkem realizace projektu bude produkt, který lze zařadit do oboru Precision Engineering, do kterého se řadí i přesné strojírenské komponenty (ložiska, spojky, převodovky, apod.). Produkt, energeticky účinná axiální ložiska, musí splňovat:
  • stabilní většinový podíl exportu – ZKL Brno dosahuje dlouhodobě podíl exportu cca 80%,
  • produkt v přímé konkurenci světového trhu musí obstát v jakékoliv globální konkurenci. 

Na procesní inovaci jsou kladeny tyto podmínky:
  • vysoké nároky na tvarovou (geometrickou) a rozměrovou přesnost,
  • vysoké nároky na parametry jakosti povrchu funkčních částí jednotlivých součástí ložiska, především oběžných drah a opěrných ploch ložiskových kroužků a soudečků,
  • vysoké požadavky na maximální teplotní a rozměrovou stabilitu při provozu ložiska,
  • vysoké nároky na zvýšení spolehlivosti a prodloužení servisních intervalů,
  • snižování výrobních nákladů,
  • snižování lead timu výrobního procesu ze 4 – 6 měsíců na 2 – 4 měsíce,
  • snižování negativních dopadů technologického procesu na životní prostředí.