Inovace velkorozměrových ložisek v ZKL Brno | ZKL Group
Menu

Inovace velkorozměrových ložisek v ZKL Brno

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0008753
Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Výzva: INOVACE - VÝZVA III
Období realizace: 2017 - 2019

Cíl projektu:

Cílem projektu je procesní a výrobková inovace realizující teoretické závěry průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje zaměřeného na tepelné zpracování ložiskových součástí do vnějšího průměru 1600 mm. Výstupem projektu bude realizace souboru nového technologického zařízení pro tepelné zpracování ložiskových součástí z inovovaného materiálu. Technologické zařízení bude umístěné v novém objektu, který je součástí realizace projektu. Výsledkem budou dosažené technické parametry jednotlivých součástí (martenziticko–bainitická struktura, nízké procento zbytkového austenitu, snížení ovality, apod.) s pozitivním dopadem na zvýšení životnosti a spolehlivosti finálního výrobku - velkorozměrových valivých ložisek do vnějšího průměru 1600 mm. Nový technologický proces výrazně zvýší možnosti jejich uplatnění v oblasti větrných elektráren a dalších odvětvích energetiky a těžkého průmyslu.