Výzkum a vývoj těsněných soudečkových ložisek pro těžké provozy | ZKL Group
Menu

Výzkum a vývoj těsněných soudečkových ložisek pro těžké provozy

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0004640
Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Výzva: APLIKACE - VÝZVA I
Období realizace: 2017 - 2019

Cíl projektu:

Předmětem projektu je výzkum a vývoj zaměřený na valivá velkorozměrová ložiska o vnějších průměrech od 200 mm až do 400 mm vybavená kryty s těsněním zamezující průniku nečistot do ložisek a zamezující úniku a degradace maziv, používaných jako stálá náplň ložisek.
Cílem projektu je vyvinout konstrukční řešení zahrnující tvarovou, rozměrovou a jakostní specifikaci dílů ložisek, jejich materiálovou a kvalitativní specifikaci použitelnou v širokém rozsahu provozních podmínek. Současně vyvinout technologii výroby jednotlivých dílů jako základ pro sériovou výrobu nového typu valivých krytovaných ložisek, která v ČR žádný jiný výrobce neuvádí na trh.