Realizace vyvinuté technologie výroby dělených velkorozměrových ložisek | ZKL Group
Menu

Realizace vyvinuté technologie výroby dělených velkorozměrových ložisek

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0001097
Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Výzva: INOVACE - VÝZVA I
Období realizace: 2016 - 2017

Cíl projektu:

Cílem projektu je procesní a výrobková inovace realizující teoretické závěry průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje zaměřeného na dokončování ložiskových součástí od vnějšího průměru 400 mm do průměru 1600mm.
Výstupem projektu bude ucelený soubor zařízení pro dokončovací operace ložiskových součástí složitých speciálních a dělených valivých ložisek do vnějšího průměru 1600 mm.