Zhodnocení geometrie produktu jedním pohledem? V 21. století ano. | ZKL Group
Menu
Zhodnocení geometrie produktu jedním pohledem? V 21. století ano.
27.3. 2023

Zhodnocení geometrie produktu jedním pohledem? V 21. století ano.

V dnešní době již k produktu existuje i jeho digitální dvojče. Nositel informace pro plánování, výrobu, analýzy, konstrukci apod. Jedná se o soubor dat, která v paralelním digitálním světe popisují jeho konstrukci, vlastnosti, interakce s okolím a případně reálnou vyrobenou geometrii.
V ZKL nyní nově využíváme poloautomatický systém ATOS Q pro komplexní metrologii, zejména tvarově složitých komponent jako jsou různé typy ložiskových klecí. Tento systém je vyvinut pro průmyslové použití a poskytuje plně sledovatelné výsledky měření i ve ztížených podmínkách. Jeho optika i elektronika je chráněna proti prachu a stříkající vodě, díky čemuž lze skener používat jak v laboratoři, tak ve výrobní hale při kontrole produkce.
 
Naskenovaná data umožňují vytvořit barevnou mapu odchylek od ideální geometrie, a tak je na první pohled patrné, jak je vyrobený tvar rozdílný od nominálního tvaru. Což umožňuje vyhodnotit i vzájemné vazby rozměrových a geometrických tolerancí produktu. Na této mapě je dobře vidět to, co si dříve musel inženýr složitě představovat. Tím jsou eliminovány možné chybné interpretace dílčích konvenčních výsledků měření. Zároveň se urychluje proces vývoje a zefektivňuje se kontrola procesů ve výrobě.
 
Toto zařízení nachází uplatnění nejen ve výzkumu a vývoji, či kontrole výroby v rámci ZKL, ale je využíváno i pro měření a analýzy našich zákazníků.
 
Bližší informace o poskytovaných službách naleznete na stránce Zkušebnictví
nebo se obraťte na vedoucího Odboru zkušebny Ing. Jakuba Němečka:
+420 702 175 091
jakub.nemecek@zkl.cz