Vánoční večírek ZKL | ZKL Group
Menu
Vánoční večírek ZKL
20.12. 2022

Vánoční večírek ZKL

Po dvouleté kovidové pauze se letos opět konaly tradiční vánoční večírky zaměstnanců koncernu ZKL v Brně i Klášterci nad Ohří.
Zaměstnanci společností sídlících v Brně se sešli v pátek 16. prosince. Úvodního slova se ujal generální ředitel koncernu Ing. Jiří Prášil. Ve svém proslovu zhodnotil výsledky končícího roku a seznámil přítomné s plány na rok budoucí. Zároveň poděkoval všem zaměstnancům za dobře vykonanou práci a nejlepším zaměstnancům jednotlivých společností osobně poblahopřál. Nejlepší zaměstnanci ZKL Klášterec nad Ohří převzali ocenění z ruky výkonného ředitele společnosti pana Miroslavy Bárty na večírku v Klášterci nad Ohří 9. prosince.

Oceněným srdečně blahopřejeme a všem zaměstnancům přejeme hodně osobních a pracovních úspěchů v novém roce.