Úspěšný audit ISO 14001 a ISO 45001 | ZKL Group
Menu
Úspěšný audit ISO 14001 a ISO 45001
31.5. 2022

Úspěšný audit ISO 14001 a ISO 45001

Koncernové společnosti ZKL, a.s., ZKL Bearings CZ, a.s. a ZKL – Výzkum a vývoj, a.s. prošly úspěšně certifikačním procesem a obdržely certifikát ISO 14001 a ISO 45001.
Koncern ZKL klade velký důraz na pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, snižování enviromentální zátěže a dodržování platné legislativy. Dlouhodobým plánem koncernu ZKL byla také certifikace systému enviromentálního managementu dle ISO 14001:2015 a bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle ISO 45001:2018. Pro certifikaci byl vybrán renomovaný certifikační orgán DQS GmbH. Koncern ZKL úspěšně absolvoval certifikaci STAGE 1 a STAGE 2 bez neshod a od 19.5.2022 je certifikován dle výše uvedených norem systému managementu.

Seznam všech platných certifikátů naleznete zde.