Projekty výzkumu a vývoje v ZKL Brno, a. s. | ZKL Group
Menu
Projekty výzkumu a vývoje v ZKL Brno, a. s.
20.2. 2023

Projekty výzkumu a vývoje v ZKL Brno, a. s.

V letech 2019–2022 probíhaly ve výrobním závodě ZKL Brno dva výzkumně vývojové projekty, jejichž výsledky přispějí ke zvýšení kvalitativních parametrů ložisek, snížení materiálové a energetické náročnosti výroby a celkově k posílení konkurenceschopnosti koncernu ZKL na světovém trhu valivých ložisek.

Axiální soudečková ložiska s vyšší užitnou hodnotou

První z realizovaných výzkumně vývojových projektů byl zaměřený na inovaci technologie výroby a zvýšení užitných vlastností axiálních soudečkových ložisek, které jsou jedním z nosných produktů vyráběných v ZKL Brno, a. s. Výstupem projektu byla ověřená technologie výroby, funkční vzorek axiálního soudečkového ložiska s plechovou klecí 29412EJ s vyšší užitnou hodnotou a prototyp axiálního soudečkového ložiska s mosaznou klecí 29413M s vyšší užitnou hodnotou. Cíle dosažené v rámci jednotlivých etap řešení projektu výzkumu a vývoje vedly ke snížení materiálové a energetické náročnosti výroby při současném zlepšení užitných vlastností axiálních soudečkových ložisek. Zlepšení užitných vlastností ložisek bylo prokázáno zkouškami základní dynamické únosnosti (ZDÚ), které prokázaly, že ložiska vyrobená na základě nově navrženého technologického postupu vykazují vyšší životnost.

Axiální soudečková ložiska ZKL dosahují srovnatelných technických parametrů jako ložiska předních světových výrobců, díky inovaci technologického postupu výroby a snížení materiálové a energetické náročnosti výroby jsme schopni těchto parametrů dosáhnout i při udržení cenové hladiny produktu.

Adaptabilní proces výroby radiálních soudečkových ložisek

V letech 2019-2022 byl také realizován výzkumně vývojový projekt zaměřený na zvýšení efektivity výroby radiálních soudečkových ložisek. Cílem projektu bylo snížit počet párovacích skupin ložiskových komponent. Výstupem projektu jsou prototypy operačních měřidel oběžných drah vnitřních a vnějších ložiskových kroužků do vnějšího průměru 200 mm, které umožňují výrobu kroužků v užším tolerančním pásmu, a ověřená technologie montáže radiálních soudečkových ložisek. Na základě dosažených výsledků bylo sníženo množství párovacích skupin ložiskových kroužků a celkově byla snížena i zmetkovitost výroby. Vzhledem k omezení počtu párovacích skupin a zpřesnění výroby došlo ke snížení prostředků vázaných do skladových zásob a snížení lead-time (průběžný čas výroby) dokončovacích operací a následné montáže, díky tomu je možné pružně reagovat na požadavky koncových zákazníků a udržet tak krok se světovou konkurencí při dodržení dodacích termínů, požadované kvality a spolehlivosti produktů.