Nový mikrotvrdoměr pro hodnocení materiálových vzorků a povrchových vrstev | ZKL Group
Menu
Nový mikrotvrdoměr pro hodnocení materiálových vzorků a povrchových vrstev
10.2. 2023

Nový mikrotvrdoměr pro hodnocení materiálových vzorků a povrchových vrstev

V rámci investic do technologického centra koncernu společnosti ZKL – Výzkum a vývoj, a.s. byl pořízen pro metalurgické laboratoře Mikrotvrdoměr QNESS Q30 CHD Master+. Zařízení najde uplatnění zejména pro hodnocení materiálových vzorků a povrchových vrstev.
Přístroj disponuje automatickým vyhodnocováním parametrů tvrdosti od HV 0,1 do HV 30 s možností vyhodnocovat parametry NHD, CHD, SHD. Díky tomuto zařízení může ZKL GROUP rozšířit interní výzkumně vývojové aktivity, zefektivnit hodnocení běžné produkce ZKL a rozšířit nabídku expertních analýz pro naše zákazníky.

Investice jsou součástí komplexního balíku nových technologií, které vedou k naplnění strategie ZKL GROUP, poskytovat svým zákazníkům sortiment technologicky vyspělých ložisek s vysokou přidanou hodnotou a komplexní řešení pro spolehlivější a efektivnější pohyb vašich strojů.

Bližší informace o poskytovaných službách naleznete na stránce Zkušebnictví
nebo se obraťte na vedoucího Odboru zkušebny Ing. Jakuba Němečka:
+420 702 175 091
jakub.nemecek@zkl.cz