Nová generace ložisek do trakčních motorů | ZKL Group
Menu
Nová generace ložisek do trakčních motorů

Nová generace ložisek do trakčních motorů

Společnost ZKL neustále rozšiřuje sortiment ložisek pro železniční aplikace. K již zavedeným nápravovým ložiskům se přidávají nové typorozměry ložisek určených pro trakční motory.
Pro zahraniční zákazníky, zabývajícími se výrobou disel-elektrických lokomotiv, jsou vyvíjena speciální válečková ložiska v provedení TM01. Konstrukční řešení ložisek využívá masivní jednodílnou mosaznou klec, vedenou na valivých elementech typu „EMP“. Provedení klece a vodících ploch je navrženo tak, aby bylo dosaženo optimálního mazání ložisek a nízkého vývinu tepla. Tyto typy klecí jsou určeny pro střední a velkorozměrná ložiska trakčních motorů a pro vysoká zatížení včetně rázů.

Dalším speciálním prvkem je keramický povlak na vnějším kroužku ložiska. Povlak Al2O3 izoluje ložisko od vnější zástavby a zabraňuje tak průchodu bludných elektrických proudů ložiskem. Průchod elektrického proudu je negativní jev, neboť způsobuje erozi na oběžných drahách kroužků a v důsledku výrazně zkracuje životnost takto postižených ložisek. Ložiska ZKL pro trakční motory jsou díky svému provedení uzpůsobena pro ty nejnáročnější provozní podmínky. Jedním z nich je např. čerstvě vyvinuté ložisko NUP417EMP TM01. 

Pro bližší informace o celém sortimentu železničních ložisek značky ZKL klikněte zde