Investicemi do výrobního areálu ke snižování energetické náročnosti provozů | ZKL Group
Menu
Investicemi do výrobního areálu ke snižování energetické náročnosti provozů

Investicemi do výrobního areálu ke snižování energetické náročnosti provozů

Záměrem vedení koncernu ZKL je přispívat k ochraně životního prostředí snižováním energetické náročnosti svých provozů, ať už výrobních hal, tak i administrativních budov. Za tímto účelem probíhaly v Brně i Klášterci nad Ohří v letech 2022 a 2023 rozsáhlé investice do infrastruktury.
Ve společnosti ZKL Klášterec nad Ohří, a.s. byla v červnu 2023 ukončena realizace projektu, zaměřeného na snížení energetické náročnosti provozu, snížení emisí škodlivin a zlepšení tepelně technických vlastností výrobně-administrativní budovy společnosti ZKL. Součástí opatření byla výměna otvorů – oken i vrat, zateplení obvodového pláště a zateplení střechy s výměnou střešních světlíků.
 
Tento projekt byl realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, výzvy Úspory energie a byl spolufinancována prostřednictvím Evropské unie.