Inovovaná ložiska pro ventilátorový mlýn tepelné elektrárny | ZKL Group
Menu
Inovovaná ložiska pro ventilátorový mlýn tepelné elektrárny
18.8. 2021

Inovovaná ložiska pro ventilátorový mlýn tepelné elektrárny

ZKL GROUP se jako tradiční dodavatel valivých ložisek pro energetické celky také podílí na modernizacích stávajících tepelných elektráren. Zavádění moderních systémů spalování umožňuje snížit emise tuhých znečišťujících látek, NOx a SO2 na polovinu původní hodnoty.

Příkladem může být dodávka inovovaných ložisek 24180EW33MH TPF 11601-21 a 22264EW33MH TPF 11601-21 určených pro ventilátorový mlýn hnědouhelné elektrárny. Ventilátorový mlýn musí pomlít palivo na požadovanou jemnost a odpařit přebytečnou vlhkost z paliva, zároveň také zajišťuje vhánění směsi uhlí a vzduchu do spalovací komory.

Ložiska musí obstát v náročných podmínkách při limitních pracovních otáčkách, zatěžované jak vnějším zatížením, tak nevývahou kola mlýnu. Díky vývojové základně ZKL a novým výrobním technologiím se podařilo v požadovaném čase inovovat produkt dle všech požadavků zákazníka.